אילוסטרציה מתוך פליקר. למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה

"שוברים אותנו לאט לאט": האם מורי פרויקט היל"ה מופלים לרעה?

מורי היל"ה, פרויקט לנוער בסיכון, מופלים באופן מבני לעומת מורי משרד החינוך, מבחינת תנאים ושכר. אבל גם זה לא מונע ממעסיקתם, רשת "עתיד", לפגוע בזכויותיהם: לידי מערכת "כותרת" הגיע מידע על מספר הפרות תנאי ההסכם הקיבוצי שלהם

הזכויות שמקבלים 1,300 המורים המועסקים בתכנית היל"ה – פרויקט חינוך לנוער בסיכון המופעל במתכונת מופרטת על ידי זכיינית, רשת החינוך "עתיד" – אינן שוות לאלו שמקבלים מורי משרד החינוך, זאת על אף שהכשרתם זהה. כך לדוגמה, הם אינם מקבלים גמולי בגרות על הגשת תלמידים לבגרות, הוותק שלהם עולה רק פעם בשלוש שנים ולא מדי שנה, אין להם סיוע בלימודי תואר ראשון או שני, והגרוע מהכול – הם חווים אי יציבות תעסוקתית. אפשר לפטר אותם בסוף כל שנה, או סתם להפחית את שעות התעסוקה שלהם.

ב-2013 הצליחו מורי הילה להשיג הסכם קיבוצי עם רשת "עתיד", מעסיקתם, הקובע שבחלק מהקריטריונים שלגביהם התקיימה כלפיהם אפליה ביחס לתנאי מורי משרד החינוך – התנאים יושוו (נדגיש: רק בחלק מהם). אלא שמתברר כי גם המינימום הזה נגזל מהם לעתים, כאשר זכויותיהם פשוט אינן מכובדות.

בהוסטל לנערות בסיכון במבואות יריחו, מורים לא קיבלו תשלום על ישיבות צוות, זאת בניגוד גמור לסעיף 6.3 בהסכם הקיבוצי, שבו נקבע כי מורים אשר מועסקים פחות משמונה שעות שבועיות, זכאים לשכר על שעות בהן התקיימה ישיבת צוות (ואכן, המורים שלא קיבלו שכר על הישיבות מועסקים פחות משמונה שעות שבועיות).

זאת ועוד. לידי מערכת "כותרת" הגיע מידע שלפיו, במרכז נוער כלשהו, שמוריו ביקשו להישאר בעילום שם, המנהלת מסרה לכל המורים בהתראה של שבוע בלבד, שמורה שכל תלמידיו ייצאו ליום גדנ"ע – לא יוכל לדווח שעות עבודה באותו היום. זאת בניגוד מפורש לסעיף 6.1 בהסכם הקיבוצי, שבו נקבע כי במקרה של הודעה על ביטול שיעורים בהתראה של מעל 48 שעות, מורה יוכל לדווח על השעות שבוטלו, בכפוף לכך שימצא זמן אחר להשלים אותן.

לטענת מורי היל"ה שעמם שוחחנו, חלק מהסיבה לאי כיבוד זכויותיהם, היא חוסר וסדר והיררכיה מבולגנת. "המנהלת המקומית היא עובדת עירייה, שכלל לא מכירה את ההסכם הקיבוצי, ואילו מעליה נמצאת המנהלת מטעם רשת 'עתיד', שבניגוד אליה, אין לה כמעט נגיעה ליומיום של מורי הרשת. זו חלק ממציאות התוכנית שאותה אנו מנסים לשנות כדי למנוע הפרה של זכויות המורים", אומר עמית רמון, ראש הוועד של מורי הילה.

"אנחנו מועסקים בשלט רחוק", אומרת שירה חייט, מורה בפרויקט היל"ה בירושלים, וחברה בוועד המורים של תוכנית היל"ה. "ישנם למעלה מ-200 מרכזי נוער שבהם מלמדים מורי 'היל"ה' ולמעלה מ-1,350 מורים של התכנית. רשת עתיד מסרבת למסור לנו את רשימת המורים המלאה ולכן עלינו לנסות לאסוף את רשימת המורים מכל מרכז נוער, שולי וקטן ככל שיהיה – כדי ליידע את המורים בזכויותיהם ולעקוב אחר מילוין. מורים רבים אינם מודעים לזכויותיהם.

"אלו במורים שהגיעו עם המון רצון ומוטיבציה לעזור לנוער בסיכון, זו תוכנית חשובה מאין כמותה לחברה הישראלית, אבל התנאים שוברים אותם לאט לאט, ורבים מהם רוצים לעזוב כרגע. אידיאליסט ככל שתהיה, לפעמים אתה מגיע למצב ש'הגיעו מים עד נפש' צריך לזכור שהתנאים של מורי היל"ה ממילא רעים בהרבה מהמורים שמועסקים על ידי משרד החינוך. מדובר באנשים שבין השאר גם צריכים להתפרנס".

אגב, משכורת מנהלת פרויקט היל"ה עמדה בשנת 2014 על 467,669 שקל ברוטו לשנה, לא כולל הוצאות רכב בסך 70,725 ₪ (הנתונים לקוחים מהאתר "גיידסטאר"). משכורת מנכ"ל רשת "עתיד" בשנת 2014 עמדה על 657,752 שקל ברוטו לשנה, לא כולל הוצאות רכב בסך 121,248. המשכורות הללו אמנם אינן הגבוהות בתחום, אך בהתחשב בתנאים המחפירים אותם מקבלים המורים, ובתלונות רבות של מורים על הפרת הזכויות המגיעות להם בשל אי סדרים כאלה או אחרים, היה מקום לדרוש ממנהלי התוכנית תפקוד טוב יותר.

מרשת עתיד וממשרד החינוך לא נמסרה תגובה, למרות פניות חוזרות ונשנות.

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של מגזין כותרת*

אקטואליה זכויות עובדים מנהל תקין     
{ לכתבה ""שוברים אותנו לאט…" לא התפרסמו תגובות }

{ הוספת תגובה }

* כתובת המייל לא תופיע בתגובות